De voorlopige hechtenis

Uit Rondetafelgesprek in Ad Rem. Tijdschrift van de Orde van de Vlaamse Balies, jg. 6, nr. 2 , 2007